HEY ! vandaag iets lekkers besteld, wordt de volgende werkdag verzonden of kan je dezelfde dag nog ophalen de winkel.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Salon Macaron is de eigenaar van de intellectuele en/of eraan verwante rechten op de onderdelen van deze site of beschikt over een gebruiksrecht daaromtrent. Elke reproductie, verspreiding, vertaling of aanpassing van de op deze site gebruikte namen, logos (o.a. het logo van Salon Macaron), tekeningen, beelden of geluiden onder welke vorm of op welke wijze dan ook waarin niet uitdrukkelijk is voorzien op de site, is verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Salon Macaron.

 

 1. Salon Macaron besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet toegankelijkheid ervan. Indien informatie over een product, zoals de prijs ervan, op de site om welke reden dan ook verkeerd weergegeven zou zijn, dan behoudt Salon Macaron zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht de bestelling. Indien het product dat door Salon Macaron werd verzonden, niet overeenstemt met de beschrijving op de site, kan de klant enkel het product terugzenden aan Salon Macaron en terugbetaling vragen van het product exclusief verzendkosten.

 

 1. De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op de dag van consultatie van de website.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE

 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Salon Macaron – Ds Janscharpstraat 298 unit 53 – 3011 GZ Rotterdam - Nederland - [email protected] - BTW NL003388295B84.

 

 1. TOEPASSSING

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Salon Macaron en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het plaatsen van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling ziet de klant ook uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

 

 1. TOTSTANDKOMING VERKOOPOVEREENKOMST

De database met producten en hun omschrijving die op www.salonmacaron terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod maar is louter een voorstel tot contacteren, het is de bestelling van de klant die het aanbod uitmaakt. Het volstaat bijgevolg niet een document in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail van Salon Macaron is de overeenkomst gesloten.

 

Salon Macaron behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant en Salon Macaron bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, kan Salon Macaron weigeren.

 

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur . Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 

 1. PRIJZEN

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven (in euro), rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens mogelijke foutieve affichering buiten onze wil.

 

 1. BETALING

De klant kan online betalen visa, mastercard, appel pay, maestro en ideal. Wij garanderen de veiligheid van de online betalingen deze worden beheerd door mollie.

 

 1. LEVERING

Salon Macaron streeft er naar om, na de betaling te hebben ontvangen, de bestellingen binnen de 2 werkdagen te versturen met een maximale levertijd van 7 dagen (wet koop op afstand) tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestellingen de annuleren. Bij annulering zal Salon Macaron binnen de 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.

 

De macarons worden in principe geleverd door Postnl. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Bij het in ontvangst nemen en aftekenen van de bestelling, bij levering door de transporteur, door een andere persoon dan de oorspronkelijke plaatser van de bestelling, valt het risico op vervreemding of welke andere vorm van schade volledig ten laste van de koper.

 

 1. RISICO-OVERGANG

Alle risico van de transport dan te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Indien koper consument is en de zaken bij de koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.

 

 1. HOUDBAARHEID

De macarons worden vers bereid na de order van de bestelling.
Gelieve na ontvangst van u bestelling deze in de koelkast te plaatsen en 10 minuten op voorhand uit te halen voor consummatie.

10.ALLERGIE
Onze macarons zijn gluten vrij indien niet gluten vrij wordt dit aangegeven.
Bevat de volgende allergenen: ei, soja, melk, noten en lactose
De macarons zijn bereidt op basis van amandelen, eiwit, suiker, room en chocolade.

 PRIVACY

Salon Macaron hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Salon Macaron Ds Janscharpstraat 298 unit 53 3011 GZ Rotterdam of [email protected] Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Salon Macaron DS Janscharpstraat 298 unit 53, 3011 GZ Rotterdam of [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »